Login

Mitä SBR (Standard Business Reporting) tarkoittaa?

Posted on 7.1.2020 by Elina Koskentalo

Suomessa erinäisten organisaatioiden viranomaisraportoinnissa aletaan vuodesta 2019 eteenpäin hyödyntämään XBRL (eXtensible Business Reporting language)-raportointia. Tätä varten on kehitetty yhtenäinen taksonomia, jossa mahdollisimman suurta osaa määrityksistä voidaan hyödyntää raportointikokonaisuuksien mallintamisessa. Standardoidun talousraportoinnin XBRL-taksonomia (SBR, Standard Business Reporting) tukee tällä hetkellä kuntien, maakuntien, kuntayhtymien ja näiden liikelaitosten, osakeyhtiöiden sekä säätiöiden talousraportointia.

SBR-taksonomian mallintamisessa käytetään DPM (Data Point Modelling)-menetelmää, jossa tavoitteena on esittää jokainen tiedonkeruun kannalta merkittävä tietoalkio ja sen merkitys yksiselitteisesti ja käyttäjälle helposti ymmärrettävänä kokonaisuutena hyödyntäen XBRL-standardin metatietokirjastoja, joita talousraportoinnin työkalut pystyvät tulkitsemaan.

Other Posts