Login

Talousraportointi

Suomessa on useampia eri XBRL-pohjaisia raportointeja, joissa eri viranomaiset keräävät tietoa.

Yritysten tilinpäätösraportointi ja kuntien talousraportointi

SBR-taksonomia on kehitetty Suomen kirjanpitolainsäädännön  mukaisen talousraportoinnin tuottamiseen ja sitä hyödynnetään niin PRH:n inline XBRL-raportoinnissa (osakeyhtiöiden ja säätiöiden tilinpäätöksen) sekä kuntien talousraportoinnissa, jota ylläpitää Valtiokonttori.

Taksonomian viimeisimmän julkistetun version voi ladata Avoindata.fi-sivustolta (viimeisin alimpana, katso päivämäärät tiedoston nimessä).

Kuntien raportointikokonaisuuksista julkaistaan luonnosversioita myös JHS-sivustolla.

Listayhtiöiden tilinpäätösraportointi (ESEF, European Single Electronic Format)

ESMA ylläpitää ESEF-taksonomiaa, joka pohjautuu vahvasti kansainväliseen IFRS-taksonomiaan. Suomessa Finanssivalvonta on ESEF-raportoinnin varsinainen käytäntöönpanija, mutta tilinpäätökset toimitetaan Helsingin Pörssiin (Nasdaq Helsinki).

Pankkien talousraportointi

Pankkien taloudellisen tilan ja riskien raportoinnissa hyödynnetään kansainvälisiä taksonomioita (FINREP/COREP/Solvency II) ja tiedonkeruusta vastaa Finanssivalvonta.

XBRL Global Ledger – transaktiopohjainen tieto

XBRL Global Ledger-taksonomiaa voi vapaasti hyödyntää järjestelmäintegraatioissa taloushallinnon järjestelmien välillä sekä esimerkiksi tilintarkastuksen tai verotarkastuksen aineistoformaattina. Taksonomian voi ladata täältä (suomenkielinen laajennus tuotettu osana Taltio-hanketta).

 

Global Reporting Initiative (GRI) – taksonomia

GRI-taksonomia on kansainvälinen taksonomia yhteiskuntavastuun raportointiin. Taksonomia on hyödynnettävissä kelle tahansa, joka tuottaa yhteiskuntavastuuraportointia.