Login

Suomessa on useampia eri käyttökohteita XBRL-pohjaiselle tiedolle. Tältä sivulta löydä tietoa eri taksonomioiden käytöstä sekä niihin liittyvistä materiaaleista.

Talousraportointi

Yritysten tilinpäätösraportointi ja kuntien talousraportointi

SBR-taksonomia on kehitetty Suomen kirjanpitolainsäädännön  mukaisen talousraportoinnin tuottamiseen ja sitä hyödynnetään niin PRH:n inline XBRL-raportoinnissa (osakeyhtiöiden ja säätiöiden tilinpäätöksen) sekä kuntien talousraportoinnissa, jota ylläpitää Valtiokonttori.

Taksonomian viimeisimmän julkistetun version voi ladata Avoindata.fi-sivustolta (viimeisin alimpana, katso päivämäärät tiedoston nimessä). Kuntien tiedonkeruiden sisältöä voi tarkastella myös excel-taulukkomallien kautta, joka on myös julkaistu avoindata.fi-sivustolla (esim. versio 30.6.2020 täällä). Yrityksien raportointikokonaisuuksia voit tarkastella helposti näiden excel-visualisointien kautta:

-Osakeyhtiön tilinpäätös: OYTP_2019-v01

-Säätiöiden toimintakertomus: STK_2019-v01

-Säätiöiden tilinpäätös: STP_2019-v02

Listayhtiöiden tilinpäätösraportointi (ESEF, European Single Electronic Format)

ESMA ylläpitää ESEF-taksonomiaa, joka pohjautuu vahvasti kansainväliseen IFRS-taksonomiaan. Suomessa Finanssivalvonta on ESEF-raportoinnin varsinainen käytäntöönpanija, mutta tilinpäätökset toimitetaan Helsingin Pörssiin (Nasdaq Helsinki).

Pankkien talousraportointi

Pankkien taloudellisen tilan ja riskien raportoinnissa hyödynnetään kansainvälisiä taksonomioita (FINREP/COREP/Solvency II) ja tiedonkeruusta vastaa Finanssivalvonta.

XBRL Global Ledger – transaktiopohjainen tieto

XBRL Global Ledger-taksonomiaa voi vapaasti hyödyntää järjestelmäintegraatioissa taloushallinnon järjestelmien välillä sekä esimerkiksi tilintarkastuksen tai verotarkastuksen aineistoformaattina. Taksonomian voi ladata tästä XBRL-GL-PWD-2016-12-01-fi-2023-06-22

XBRL GL-taksonomian varsinaiset spesifikaatiot on julkaistu XBRL internationalin sivustolla. Kannattaa tutustua myös Nordic Smart Government-hankkeessa tuotettuun hiekkalaatikko-toteutukseen, joka nojaa vahvasti XBRL GL-pohjaisiin rajapintoihin. Hiekkalaatikko on avoin alusta kaikille testata XBRL GL:n toimivuutta.

Tilintarkastuskertomus-taksonomia

Suomen Tilintarkastajat on julkaissut taksonomian sähköiselle tilintarkastuskertomukselle – STaksonomia 1.0. Taksonomian pohjalla on Hollannin vastaava taksonomia, mihin on tuotettu muutamia Suomen tilintarkastuskertomuksen tietotarpeita lisää. Yhteneväisillä määrityksillä pyritään edistämään käyttöönottoa ja tiedon hyödynnettävyyttä.

Tutustu määrityksiin ST:n sivuilla, esimerkkiaineistoon voit tutustua täällä: STaksonomia_inlinexbrl_esimerkki

Isännöitsijäntodistus-taksonomia

TALTIO-hankkeessa tuotettu taksonomia palvelee isännöitsijäntodistuksen tietosisältöä. Määrityksen voi ladata täältä.

Global Reporting Initiative (GRI) – taksonomia

GRI-taksonomia on kansainvälinen taksonomia yhteiskuntavastuun raportointiin. Taksonomia on hyödynnettävissä kelle tahansa, joka tuottaa yhteiskuntavastuuraportointia.