Login

Mitä eroa on kuntien ja yritysten käyttämän taksonomian välillä?

Posted on 12.11.2019 by Elina Koskentalo

Kaikki taksonomiamääritykset ovat osa yhtä taksonomiaa (SBR-taksonomia), jota ylläpitää Valiokonttori. Toisinaan on tarve kohdentaa taksonomiasta tietty osa-alue, joka on erityisen tarkastelun kohteena, esimerkiksi puhuttaessa raportointikokonaisuuksista, joita käyttävät kunnalliset toimijat. Tämä osio taksonomiasta määrittyy Julkishallinnon suositusten kautta (JHS-suositukset), ja siksi siitä käytetään omaa nimitystä ”Kuntien talousraportoinnin XBRL-taksonomia (JHS 194). Vastaavasti voidaan puhua osakeyhtiöiden tilinpäätös XBRL-taksonomiasta, mikä koskee tällöin ainoastaan osakeyhtiöiden raportointikokonaisuutta SBR-taksonomiassa.

Other Posts