XBRL Suomi on kansainvälisen XBRL-organisaation alaisuudessa toimiva konsortio, jonka pääasiallisena tavoitteena on tuoda Suomeen XBRL (eXtensible Business Reporting Language) raportointikieli yritysten taloudellisten tietojen esittämiseksi ja ajaa aktiivisesti sen käyttöönottoa eri raportointitarpeisiin esimerkiksi tilinpäätöstietojen ja veroilmoitusten raportoinnissa. Tutustu toimintaamme tarkemmin tällä sivulla.

XBRL Suomi on noin kahdenkymmennen yrityksen sekä julkishallinnon organisaation yhteistyöfoorumi. TIEKE toimii konsortion fasilitaattorina ja koordinoijana. Konsortion yhteydessä toimii yhdeksän eri työryhmää, jotka edistävät omilla osa-alueillaan konsortion yhteisiä tavoitteita. Työryhmien jäsenistö muodostuu pääasiassa konsortion jäsenten edustajista.

XBRL on avoin standardi ilman lisenssimaksuja, joka on vallitseva talousraportoinnin kieli. Konsortion toimintaan toivotetaan tervetulleiksi kaikki asiasta kiinnostuneet. Ota yhteyttä!

Konsortion toiminta kiteytyy yhdeksän työryhmän ympärille: