Login

Mikä yhteys on SBR-taksonomialla ja suomi.fi-palvelulla?

Posted on 7.1.2020 by Elina Koskentalo

Osana Yhteisen tiedon hallinta (YTI)-hanketta (VM) tuotettiin menettely, jossa kansallisesta koodistopalvelusta tuotetaan automatisoidusti määrityksiä SBR-taksonomiaan. Näin syntyy aito linkitys suomi.fi-palvelussa määritettyjen sanastojen ja koodistojen (esimerkiksi erilaisten vakioitujen luokitusten) välille, joka edesauttaa tiedon ymärrettävyyttä ja hyödynnettävyyttä ennennäkemättömällä tavalla.

SBR-taksonomiaa hyödyntäviä tahoja kannustetaan ottamaan käyttöön keskeisiä koodistoja koodistopalvelusta taloushallinnon prosesseihin, sillä ne ovat avainasemassa tiedon automatisoidun tuottamisen näkökulmasta kun näillä on suora yhteys taksonomiaan.

Other Posts