Login

Mitä hyötyä XBRL:stä on verrattuna muihin tiedostoformaatteihin (esim. csv)?

Posted on 7.1.2020 by Elina Koskentalo

Tiedon laatu

Erotinmerkki (txt/csv) XML XBRL
Voiko tiedon esitystavan oikeellisuuden helposti tarkastaa? Ei – vain

ohjelmallisesti

Kyllä, XML Schema-validointi. Kyllä, XML/XBRL Schema-validointi.
Voiko tiedon sisällön  tarkastaa loogisia sääntöjä vastaan? Ei – vain

ohjelmallisesti

Kyllä, Esimerkiksi ISO Schematron -validointi Kyllä, Esimerkiksi ISO Schematron- tai XBRL Formula-validointi
Miten haasteet liittyen tiedon esitystapaan (päivämäärät, numeeristen tietojen esittäminen yms.) ratkaistaan? Ohjelmallisesti XML-validoinnin avulla voidaan ratkaista suurin osa, tietyt asiat vaativat ohjelmallista käsittelyä XBRL-validointi kattaa kaikki XML-validoinnin aspektit ja lisäksi formalisoi mm. mittayksiköiden käytön

Tiedon ymmärrettävyys

Erotinmerkki (txt/csv) XML XBRL
Voiko raportoitavaan tietoon liittää selittäviä kommentteja? Ei Kyllä – XML Comments Kyllä – XML Comments, XBRL-footnotes
Ihmisluettavuus- ja koneluettavuustuki? Ei Ei Kyllä (inline XBRL)
Miten raportoitavan tiedon merkitys voidaan esittää? Vain ohjeistuksella. XML-skeeman kommentit ja ohjeistus Taksonomianelementtien nimikkeistöt, kuvaukset, viittaukset lakeihin ja muihin määrityksiin

Tiedon käytettävyys

Erotinmerkki (txt/csv) XML XBRL
Raportointimenettelyn versiointi Ei vakioitua menettelyä Kyllä, (XML namespaces) Kyllä, (XML namespaces ja taksonomian vakioima käytäntö)
Tiedostokoko Yleensä pienempi kuin XML Yleensä suurempi kuin tekstipohjainen tieto XBRL-pohjainen tieto ylseensä suurempi kuin XML, mutta XBRL:ssä tuki myös CSV- ja JSON-muodoille XML-XBRL:n lisäksi (Open information model).
Miten tietoja voidaan tuottaa/hyödyntää? Vain ohjelmallisesti XML-työkalut / ohjelmallisesti XBRL-työkalut / ohjelmallisesti
Other Posts