Login

Ohjelmistotaloja haetaan mukaan inline XBRL-tilinpäätös-kokeiluun

Posted on 23.3.2023 by Elina Koskentalo

Yrityksen digitalous-hankkeessa on käynnissä haku kokeiluun tilinpäätöstietojen tuottamiseksi digitaaliseen muotoon.

” Kokeilulla selvitetään millä tavoin taloushallinnon järjestelmätoimittajat pystyisivät tuottamaan tilinpäätöksiä digitaaliseen eli rakenteiseen muotoon ja siirtämään tiedot rajapinnan kautta Patentti- ja rekisterihallitukseen (PRH). Kokeilussa koko tilinpäätöksen sisältö, tulos- ja taselaskelmat ja liitetiedot sekä muut tiedot, tuotetaan inline XBRL -muotoon.

Kokeilussa halutaan myös ymmärtää millä tavoin yritykset pystyvät tuottamaan liitetietoja ja miten laajasti niiden sisältöjä kannattaa tuottaa digitaaliseen muotoon sekä miten tietoja voidaan hyödyntää. Lisäksi halutaan selvittää laajemmin inline XBRL-muotoisen raportoinnin käyttöönoton vaikutuksia.”

Kumppaneiksi haetaan kokeilun ajaksi, maalis-elokuulle 2023, taloushallinnon ohjelmistotaloja. Kokeiluun osallistuvia kompensoidaan toteutuneiden työtuntien mukaan, enimmäiskorvaus on 8000 euroa. Ilmoittaudu mukaan kokeiluun Tilinpäätöstietojen tuottaminen digitaaliseen muotoon 5.4.2023 mennessä.

Other Posts