Login

Latest News

News Item

Tulokset kyselystä ja tutkimuksesta listayhtiöiden valmiuksista ESEF-raportointiin julkistettu

30.4.2020

Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta uusivat kyselyn viime kesältä listayhtiöiden ESEF-valmiuksista, pääset raporttiin tästä. Tämän lisäksi Kati Syrjä (LUT) ja Hannu Ojala (UEF / Aalto University) tekivät haastattelututkimuksen, jonka tuloksiin voit tutustua tästä,

Read more


News Item

XBRL-validaattori API-rajapinnalla julkaistu

20.4.2020

XBRL Suomi on julkaissut avoimen Web service-rajapinnan XBRL-aineistojen validointiin. Palvelu hyödytää Arelle-ilmaisohjelmistoa.

Read more


News Item

Artikkeli ”Tilinpäätökset ja toimintakertomukset digitaaliseen ESEF-muotoon vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen”

9.4.2020

Suomen IR-yhdistys julkaisi Riitta Pelkosen (Finanssivalvonta) kirjoittaman artikkelin 8.4.2020 Vieraskynä: Tilinpäätökset ja toimintakertomukset digitaaliseen ESEF-muotoon vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen

Read more


News Item

Tallenne julkaistu inline XBRL Hands-on tilaisuudesta 25.3.2020

26.3.2020

  Pääset tallenteeseen tästä linkistä suoraan Hands on tilaisuus 25.3.2020 – tallenne, tutustu myös esitysmateriaaleihin täällä.

Read more


News Item

ESMA on julkaissut testauspaketin (conformance suite) ESEF-raportointiin liittyen

24.3.2020

ESEF Conformance Suite on tarkoitettu erityisesti ohjelmistotoimittajille, jotka haluavat todentaa ja varmentua ESEF-raporttien sisällöstä. Conformance Suite-määritys käsittää sääntöjä ja ohjeistuksia, jotka juontuvat ESEF-regulaatiosta sekä   ESEF-raportointiohjeesta (ESEF Reporting Manual). Pakettetti koostuu 157:stä XBRL-raportointipaketista, ryhmiteltynä 60:een testiin. Näihin liittyy myös Excel -tiedosto, joka kuvaa säännöt ja ohjeet testipaketeille. Kaikille säännöille on annettu validi ja epävalidi esimerkkiaineisto. Lisää […]

Read more


News Item

XBRL GL standardiksi liiketapahtumien kuvaamiseksi – kokeile avoimia rajapintoja ja sandboxia!

11.3.2020

Nordic Smart Government-hankkeessa on tuotettu vakioidut rajapintamääritykset, joita hyödyntämällä erilaiset liiketoimintajärjestelmät voivat kommunikoida ilman työläitä yhteyksien rakentamisia. NSG-hankkeessa on tuotettu niin ikään hiekkalaatikko, joka simuloi oikeaa taloushallinnon järjestelmää. Järjestelmän kanssa voi olla interaktiossa avointen rajapintakuvausten avulla ja siten testata niiden toimintaa ja tuottaa mahdollisia kokeiluja järjestelmään talletetun tositeaineiston ja liiketoimintadatan päälle (korkealaatuista dataa, mutta synteettisesti […]

Read more


News Item

Kuntien XBRL-raportointi on käynnistynyt talousarvioiden raportoinnilla 2020

11.3.2020

Kunnat raportoivat taloustietojaan XBRL-muodossa Kuntien tietopalveluun. Tammikuusta 2020 lähtien talousarviot on ollut pakko raportoida XBRL-muodossa ja muutaman seuraavan vuoden aikana raportointi laajenee kaikkeen muuhunkin taloustietojen raportointiin kunnissa. Enemmän tietoa Valtiokonttorin sivustolla.

Read more


News Item

Kuntien raportointikokonaisuuksien päivityksiä sisältävä taksonomiapäivitys julkaistu

11.3.2020

SBR-taksonomian kaikki versiot löytyvät aviondata.fi-sivustolta (viimeisin alimpana), Sivustolla on julkaistu myös kuntatalouden tietopalvelun raportointikokonaisuudet ja tietokenttien määritykset. https://www.avoindata.fi/data/fi/dataset/sbr-taksonomia    

Read more


News Item

ESEF-taksonomian päivitys on julkaistu

7.1.2020

ESMA on julkaissut päivityksen ESEF-taksonomiaan, jota tullaan käyttämään listayhtiöiden raportoinnissa 2020-alkavista tilikausista lähtien. Taksonomian voi ladata ESMA:n sivulta. Tutustu myös ESEF-lainsäädäntöön komission sivuilta.    

Read more


News Item

Listayhtiöiden valmiudet tulevaan ESEF (European Single Electronic Format)-raportointiin – Kyselytutkimuksen tulokset

15.6.2019

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu toteutti yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa listayhtiöiden valmiuksia ja tietoisuutta tulevasta ESEF-raportoinnista. Kyselytutkimukseen vastasi 21 listayhtiötä ja se on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin ennen vuotta 2021, jolloin raportointi varsinaisesti alkaa. Tulokset: ESEF reporting survey FIN (1)

Read more