Login

Latest News

News Item

Logo sähköiselle tilinpäätökselle julkistettu

26.6.2020

XBRL Suomi on tuottanut logon sähköiselle tilinpäätökselle / XBRL-aineistoille ilmaisemaan sitä, että dokumentti / tuote / palvelu tukee rakenteellista, standardimuotoista raportointia.

Read more


News Item

Parseport ja CtrlPrint liittyivät mukaan konsortioon

12.6.2020

Ohjelmistotoimittajat Parseport ja CtrlPrint ovat liittyneet konsortioon, lämpimästi tervetuloa mukaan toimintaan!

Read more


News Item

Eurofiling – Conformance suite-seminaarin aineistot julkaistu

4.6.2020

Eurofiling Conformance suite-päivä 28.5.2020 käsitteli laajasti ESMAn julkistaman ESEF Conformance suite-paketin sisältöä ja hyödyntämistä ohjelmistojen ja aineistojen laadun parantamiseksi. Kaikki materiaalit ja nauhoite tilaisuudesta nyt saatavilla.

Read more


News Item

Artikkeli ”Korona sairastuttaa yritykset – ketkä pääsevät tehohoitoon?”

4.5.2020

Artikkelissa pohditaan koronapidemian vaikutuksia yrityksiin ja kuinka reaaliaikaisen tiedon avulla voitaisiin paremmin kohdistaa tukipaketteja niitä tarvitseville yrityksille. Lue koko artikkeli tästä.

Read more


News Item

Tulokset kyselystä ja tutkimuksesta listayhtiöiden valmiuksista ESEF-raportointiin julkistettu

30.4.2020

Aalto-yliopisto ja Finanssivalvonta uusivat kyselyn viime kesältä listayhtiöiden ESEF-valmiuksista, pääset raporttiin tästä. Tämän lisäksi Kati Syrjä (LUT) ja Hannu Ojala (UEF / Aalto University) tekivät haastattelututkimuksen, jonka tuloksiin voit tutustua tästä,

Read more


News Item

XBRL-validaattori API-rajapinnalla julkaistu

20.4.2020

XBRL Suomi on julkaissut avoimen Web service-rajapinnan XBRL-aineistojen validointiin. Palvelu hyödytää Arelle-ilmaisohjelmistoa.

Read more


News Item

Artikkeli ”Tilinpäätökset ja toimintakertomukset digitaaliseen ESEF-muotoon vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen”

9.4.2020

Suomen IR-yhdistys julkaisi Riitta Pelkosen (Finanssivalvonta) kirjoittaman artikkelin 8.4.2020 Vieraskynä: Tilinpäätökset ja toimintakertomukset digitaaliseen ESEF-muotoon vuoden 2020 tilinpäätöksistä alkaen

Read more


News Item

Tallenne julkaistu inline XBRL Hands-on tilaisuudesta 25.3.2020

26.3.2020

  Pääset tallenteeseen tästä linkistä suoraan Hands on tilaisuus 25.3.2020 – tallenne, tutustu myös esitysmateriaaleihin täällä.

Read more


News Item

ESMA on julkaissut testauspaketin (conformance suite) ESEF-raportointiin liittyen

24.3.2020

ESEF Conformance Suite on tarkoitettu erityisesti ohjelmistotoimittajille, jotka haluavat todentaa ja varmentua ESEF-raporttien sisällöstä. Conformance Suite-määritys käsittää sääntöjä ja ohjeistuksia, jotka juontuvat ESEF-regulaatiosta sekä   ESEF-raportointiohjeesta (ESEF Reporting Manual). Pakettetti koostuu 157:stä XBRL-raportointipaketista, ryhmiteltynä 60:een testiin. Näihin liittyy myös Excel -tiedosto, joka kuvaa säännöt ja ohjeet testipaketeille. Kaikille säännöille on annettu validi ja epävalidi esimerkkiaineisto. Lisää […]

Read more


News Item

XBRL GL standardiksi liiketapahtumien kuvaamiseksi – kokeile avoimia rajapintoja ja sandboxia!

11.3.2020

Nordic Smart Government-hankkeessa on tuotettu vakioidut rajapintamääritykset, joita hyödyntämällä erilaiset liiketoimintajärjestelmät voivat kommunikoida ilman työläitä yhteyksien rakentamisia. NSG-hankkeessa on tuotettu niin ikään hiekkalaatikko, joka simuloi oikeaa taloushallinnon järjestelmää. Järjestelmän kanssa voi olla interaktiossa avointen rajapintakuvausten avulla ja siten testata niiden toimintaa ja tuottaa mahdollisia kokeiluja järjestelmään talletetun tositeaineiston ja liiketoimintadatan päälle (korkealaatuista dataa, mutta synteettisesti […]

Read more