Login

Latest News

News Item

Listayhtiöiden valmiudet tulevaan ESEF (European Single Electronic Format)-raportointiin – Kyselytutkimuksen tulokset

kesäkuu 15, 2019

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu toteutti yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa listayhtiöiden valmiuksia ja tietoisuutta tulevasta ESEF-raportoinnista. Kyselytutkimukseen vastasi 21 listayhtiötä ja se on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin ennen vuotta 2021, jolloin raportointi varsinaisesti alkaa. Tulokset: ESEF reporting survey FIN (1)

Read more


News Item

Osakeyhtiöiden inline XBRL-tilinpäätösraportointi on käynnistynyt

toukokuu 11, 2019

Iso merkkipaalu on saavutettu kun Patentti-ja rekisterihallitus avasi palvelun inline XBRL-tilinpäätösten vastaanottamiseksi. Palvelun ensimmäisessä käyttöönottovaiheessa yritykset voivat raportoida tilinpäätökset sähköisesti, mikäli heillä on käytössään tätä tukeva taloushallinnon järjestelmä. Vastaanottopalvelun ominaisuuksia kehitetään lähitulevaisuudessa. Katso lisää: PRH:n hankesivu: https://www.prh.fi/fi/tietoa_prhsta/projektit/ixbrl.html RTECO-hankkeen ”Tilinpäätös on digitaalinen”-seminaarin videotallenne osoitteessa https://www.youtube.com/embed/bCpVC7MIqGg

Read more


News Item

Listayhtiöiden inline XBRL-raportointi lähestyy

maaliskuu 11, 2019

Vuoden 2020 tilinpäätökset listayhtiöiltä tulee toimittaa inline XBRL-muodossa koko EU:n alueella. Finanssivalvonta on koonnut kattavan tietopaketin sivustolleen, kannattaa käydä tutustumassa: https://www.finanssivalvonta.fi/paaomamarkkinat/liikkeeseenlaskijat-ja-sijoittajat/esef_xbrl/. Myös ESEF Hub-sivustolla paljon hyödyllistä tietoa aiheesta: http://www.xbrleurope.org/?page_id=1235.

Read more


News Item

OpenSBR-alusta julkaistu

tammikuu 11, 2019

Hollanti on julkaissut uuden OpenSBR-alustan, josta löytyy tietoa ja määrityksiä avoimesti jaossa liittyen standardoidun talousraportoinnin (Standard Business Reporting, SBR) ratkaisuihin. Siirry sivustolle tästä.

Read more