Login

XBRL Global Ledger on läpäissyt CAMSS-arvioinnin

Posted on 12.4.2022 by Elina Koskentalo

XBRL GL(Global Ledger)-määritykselle tehtiin kevään 2022 aikana Common Assessment Method for Standards and Specifications (CAMSS)-arviointimenettely, mikä pohjautuu EIF(European Interoperability Framework)-kehysmalliin. XBRL GL suoriutui arvioinnista ansiokkaasti saaden noin 95% kokonaispisteistä. Arvioinnin tulokset ovat ladattavissa täällä.

“With a 95% of assessment strength, this assessment can be considered representative of the specification compliance with the EIF principles and recommendations.”

CAMSS on suoraan Euroopan komission alaisuudessa toimiva organisaatio. Arvioinnin tavoitteena on tunnistaa määrityksiä ja standardeja, jotka parhaiten tukevat yhteentoimivan Euroopan tavoitteita. Näitä määrityksiä voi suoraviivaisesti siten hyödyntää esimerkiksi julkishallinnon kilpailutuksissa.

Other Posts