Login

Tutustu sanastoon

Posted on 7.1.2020 by Elina Koskentalo

DPM

en Data Point Modelling; DPM

Data Point -mallinnus. Tietomallinnuksessa kuvataan tiedonkeruun yksittäiset tietoalkiot vakioitujen koodistojen ja hierarkioiden avulla.

 

entry point -tiedosto

taksonomian sisältämä XML-skeema-tiedosto, joka vastaa yhtä raportointikokonaisuutta reaalimaailmassa

huomautus

Esimerkiksi osakeyhtiön tilinpäätös on entry point -tiedosto. Pitää sisällään kyseisen raportointikokonaisuuden kaikkien osakokonaisuuksien määritykset.

 

European Taxonomy Architecture (EXTA)

Eurooppalainen taksonomia arkkitehtuuri on CEN:in kehittämä standardi taksonomioiden rakennetta varten. Määritys on kytköksissä DPM-pohjaisten taksonomioiden kanssa ja sitä hyödynnetään Suomen SBR-taksonomiassa, mutta niin ikään esimerkiksi pankkien raportoinneissa (COREP, FINREP, Solvency II).

 

instanssidokumentti

jonkin entry point -tiedoston mukainen XBRL-dokumentti

huomautus

Instanssidokumentti on itse raportti, joka välitetään vastaanottajalle, esim. osakeyhtiön tilinpäätösraportti. Pitää sisällään kyseisen raportointikokonaisuuden kaikki osakokonaisuudet.

 

linkbase-määritys

taksonomian osa, jonka tarkoitus on antaa lisämääreitä XML-skeemoissa määritetyille elementeille

sekä kuvata elementtien välisiä yhteyksiä

 

osakokonaisuus

osakokonaisuus on yksi looginen osa raportointikokonaisuutta, joka vastaa yhtä näkymää raportissa

huomautus

Esimerkiksi tase on tilinpäätöksen yksi osakokonaisuus

 

raportointi

raportointi tämän dokumentaation yhteydessä tarkoittaa yhden raportointikokonaisuuden käsittämän tietosisällön toimittamista PRH:n raportointipalveluun

 

raportointikokonaisuus

raportointikokonaisuus kuvaa yhden samalla kertaa raportoitavan tietojoukon sisällön osakokonaisuuksien joukkona. Kukin raportointikokonaisuus määritellään sitä vastaavassa entrypoint-tiedostossa.

huomautus

Esimerkiksi Kuntien neljännesvuosiraportointi on yksi raportointikokonaisuus

 

raportointisovellus

raportointisovelluksella tarkoitetaan ohjelmistoa tai työkalua, jonka avulla raportointi suoritetaan.

 

raportti

raportti on XBRL-instanssidokumentti, joka noudattaa valitun raportointikokonaisuuden mukaista entrypoint-skeemaa.

 

SBR

en Standard Business Reporting; SBR

standardoitu talousraportointi on menettelytapa erityisesti taloustietojen raportointiin, jossa useamman tiedontarvitsijan samankaltaiset tietotarpeet harmonisoidaan yhtenäiseksi raportointikokonaisuudeksi.

 

W3C

en World Wide Web Consortium; W3C

 

XBRL

en eXtensible Business Reporting Language; XBRL

 

XBRL GL (Global Ledger)-taksonomia

taksonomia liiketapahtumiin liittyvien tietojen esittämiseksi, jota voidaan hydöyntää esimerkiksi taloushallinnon järjestelmäintegraatiossa, tai tili- ja verotarkastuksessa.

 

XBRL-taksonomia

joukko XML-skeema- ja linkbase-määrityksiä

huomautus

Taksonomia sisältää yhden tai useamman entry point -tiedoston, joka vastaa yhtä raportointikokonaisuutta. Taksonomia voi rakentua erillistä moduuleista.

 

XML

en eXtensible Markup Language; XML

W3C:n suositus rakenteisen tiedon esittämiseen sähköisessä muodossa

 

XML-skeema

en XML schema

W3C:n suositus XML-dokumenttien rakenteen ja sisällön määrittelyyn

Other Posts