Login

Listayhtiöiden valmiudet tulevaan ESEF (European Single Electronic Format)-raportointiin – Kyselytutkimuksen tulokset

Posted on 15.6.2019 by Elina Koskentalo

Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulu toteutti yhteistyössä Finanssivalvonnan kanssa kyselytutkimuksen, jonka tavoitteena oli kartoittaa listayhtiöiden valmiuksia ja tietoisuutta tulevasta ESEF-raportoinnista. Kyselytutkimukseen vastasi 21 listayhtiötä ja se on tarkoitus toistaa säännöllisin väliajoin ennen vuotta 2021, jolloin raportointi varsinaisesti alkaa. Tulokset: ESEF reporting survey FIN (1)

Other Posts