Login

Mitä XBRL-taksonomiat ovat?

Posted on 7.1.2020 by Elina Koskentalo

XBRL-standardin mukaisesti rakennettuja tietomäärityksiä kutsutaan taksonomioiksi. Taksonomia muodostuu XML-skeema- ja -linkbase-määrityksistä, joissa raporttien tietosisältö määritetään. Raportoitavat tietoalkiot eli elementit (metric) määritetään taksonomiassa XML skeema-tiedostoissa. Lisäksi taksonomiassa voidaan ilmaista myös muuta semantiikkaa elementeistä sekä niiden suhteista toisiinsa XBRL linkbase-määritysten avulla. Näitä ovat esimerkiksi esittämistapaan, nimikkeisiin tai laskukaavoihin liittyvät määritteet. Alla oleva kuva havainnollistaa XBRL-standardin eri osa-alueet.

Edellä mainittujen lisäksi taksonomiaan sisältyy yksi tai useampi entry point-tiedosto (yksi vastaamaan kutakin raportointikokonaisuutta), jossa taksonomian sisällöstä koostetaan oikeat osakokonaisuudet raporttiin. Näin toimitaan, jotta raportoijaa voitaisiin paremmin ohjata sisällyttämään olennainen tieto muodostettavaan raporttiin, sillä taksonomia kokonaisuudessaan sisältää paljon tietomäärityksiä, jotka eivät ole olennaisia kaikille raportointikokonaisuuksille. Taksonomian jonkin entry point-tiedoston (esimerkiksi Kunnan liikelaitoksen tilinpäätös) mukaisesti muodostettua raporttia kutsutaan instanssidokumentiksi.

XBRL 2.1.-spesifikaatio sisältää itsessään viisi linkbase-määritystä:

reference linkbase: mahdollistaa erityisesti lakiviittausten tai sitaattien linkityksen elementtimäärityksiin

label linkbase: ihmisluettavat nimikkeet ja ohjeistukset eri kielillä

definition: dimensionaalisten tietorakenteiden määritys, elementtien muut yhteysmääritykset (esim. aliakset)

presentation: tietojen visualisointi (ei tukea moniulotteisuudelle)

calculation: elementtien väliset aritmeettiset yhteydet

 

Laajennusmoduulien määrittämän linkbase-määritykset:

table linkbase: tietojen taulukkomuotoinen visualisointi (tuki moniulotteisuudelle)

formula linkbase: monimutkaisten laskukaavojen määritykset validointiin tai tiedon rikastukseen

 

XBRL-standardiperheen laajennuksena on myös toteutettu määrityksiä, jotka mahdollistavat tiedon esittämisen instanssidokumenteissa myös muussa, kuin XML-muodossa.

Inline XBRL mahdollistaa instanssidokumenttien esittämisen XHTML-muodossa, missä yhdistyy visuaalisesti laadittu raportti ja koneluettavuus (XHTML on internet-selainten käyttämä tietoformaatti)

Open information model: mahdollistaa instanssidokumentin esittämisen JSON- tai CSV-muotoisena

Other Posts